A més a més dels efectes ja coneguts de l'alcohol, els menors d'edat que decidiu beure alcohol correu un major risc ja que els vostre cos està encara formant-se. Els següents són alguns dels efectes negatius:

  • En no estar format el cervell de les persones en creixement, l'alcohol pot afectar el desenvolupament del cervell, afectant la presa de decisions, la pèrdua de memòria, concentració i, en general, la capacitat d'aprenentatge.
  • A més a més, l'alcohol crea dependència. Com més prompte es comença a consumir alcohol major provabilitat de desenvolupar dependència.
  • De la mateixa manera, interferix en el desenvolupament sexual..
  • L'alcohol augmenta les posibilitats de patir malaties i infeccions com la cirrosi, l'alta pressió sanguínia i potencia els efectes cancerígens d'altres substàncies. A més a més incrementa el nivell de triglicèrids i amb això, el risc d'infarts.
  • L'alcohol engreixa. Una copa d'alcohol pot tindre fins la meitat dels nutrients diaris recomanats però no sadolla, pel que haurem d'ingerir més aliments provocant l'augment de pes.
  • L'alcohol contribuix a l'envelliment de la pell sent este u dels òrgans més afectats per l'alcohol. A més a més, en augmentar el fluxe sanguini s'hi presenta major sudoració.
  • A més a més pot produir trastorns de depressió, ansietat, alterar les relacions familiars i socials i influir negativament en el rendiment escolar.

 

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007