Objectius

  • Fomentar les conductes responsables en l'oci recreatiu juvenil mitjançant l'adquisició de competències, per part dels joves, sobre els riscos que comporta el consum recreatiu de drogues, amb vista a una moderació i / o suspensió dels consums, mitjançant accions d'informació i conscienciació sobre els perills i problemes que provoca el consum de tot tipus de drogues associat al temps d'oci i la diversió i la presentació dels avantatges que tenen les conductes moderades i responsables com una alternativa positiva d'actuació.

 

  • Generar una eina d'intervenció preventiva en els consums inicials d'alcohol amb la intenció de previndre les conductes de risc i posar en marxa campanyes que aporten arguments convincents per previndre els perills del mateix: accidents de trànsit, comes etílics, violència al carrer etc.

 

  • Generalització del debat social sobre el problema de l'abús de l'alcohol i les drogues entre els joves. Concretament sobre l'abús associat a l'oci i a la diversió en el temps lliure, tant a les habituals eixides nocturnes a locals d'oci com en les primeres eixides que realitzen els més joves durant els seus moments d'oci, els botellons, i en les festes populars, festivals populars, ...

 

  • Elaboració anual d'un Estudi Psicosocial sobre hàbits de consum juvenil de drogues a la Comunitat Valenciana: Controla Club té signat un conveni de col·laboració amb la Unitat de Recerca en Psicologia Econòmica i del Consumidor adscrita al Departament de Psicologia Social de la Universitat de València que permet aprofundir sobre l'oci ciutadà i poder avaluar científicament els resultats de les campanyes de prevenció.

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007